Privacy

Persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Funny-shop houdt zich aan de wet bescherming Persoonsgegevens.

De door u verstrekte gegevens - bijv. bij aankoop of e-mail - komen onder de verantwoordelijkheid te vallen van Funny-shop. Uw gegevens worden aan niemand verstrekt.

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies, dit is een hulpmiddeltje om u te herkennen waardoor het voor u gemakkelijker wordt bij ons te winkelen. Een cookie is een klein bestandje dat automatisch op uw pc wordt gezet.

Wij behouden ons het recht voor om de privacy verklaring aan te passen als zich daarvoor redenen voordoen.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, kunt u die stellen aan : info@funny-shop.nl